Introduktion - Selvorganisering og selvledelse

Verden ændrer sig og

 • vi skal hurtigere kunne reagere på ændringer i markedet
 • vore unge er trænet til at tænke og være drevet gennem ansvar og er fortrolige med agile arbejdsprocesser

og genkender du følgende at

 • du ikke reagerer tids nok på ydre forandringer
 • gode initiativer løber ud i sandet
 • du begynder at mærke konsekvenserne af at du er mindre attraktiv som arbejdsgiver
 • du vokser for hurtigt og mærker begrænsninger i din måde at organisere din virksomhed

Du vil gerne have

 • Kvalitativ vækst
 • Reagere hurtigere på ændringer inden for din branche
 • Skabe plads for innovation
 • Kunne modstå konkurrencen på arbejdsmarkedet ved at være en attraktiv arbejdsgiver
 • At alle medarbejdere har en klar forestilling om virksomhedens mål og at alle i dagligdagen arbejder henimod det


Med selvorganisering og selvledelse

 • fokuserer du på at organisere arbejde i stedet for at organisere folk, som du ville gøre i et traditionelt ledelseshierarki.
  Funktioner er oversat til roller og ansvar som igen er omsat til fælles mål.
 • ændres strukturen, hvor ved ansvaret er distribueret så folk kan /skal organisere deres eget arbejde
 • øges engagementet - og dermed også evnen til at beslutte - i din virksomhed.
  Det sker gennem et ekstremt disciplineret miljø, hvor alle er fokuseret omkring det fælles mål.


Hvad Pontibus kan gøre for dig - nu

 • Tydeliggøre, hvilken indflydelse selvorganisering og selvledelse kan have på din virksomheds omsætning
 • Levendegøre hvad der er indeholdt i selvorganisering og selvledelse, bl.a. ved at skabe en inspirerende simulering for dig og dit team
 • Bringe dig sammen med andre der arbejder med selvorganisering og selvledelse. Både i Danmark men også uden for landets grænser


Læs mere om vore andre tilbud indenfor selvorganisering og selvledelse på de underliggende sider