Konsulenter

Bo Præst Nielsen

Har som IT konsulent leveret løsninger til de største virksomheder i DK indenfor en bred vifte af branchegrupper bl.a. finans, offentlig forvaltning og forsvar, bygge/anlæg, retail, IT og kommunikation, medicinalbranchen, fødevarer mm.

IT løsningerne er typisk udgået fra virksomhedernes behov for styring af forandringerne i deres virksomhed og altså typisk metodemæssigt haft afsæt i projekt- og projektporteføljemetodologier.

Af IT løsninger kan her fremhæves:

  • Løsning til minimering af de administrative omkostninger ved styringen af et større finansinstituts portefølje af projekter. Samt at højne kvaliteten af data for optimering af virksomhedens strategiske beslutningskompetence
  • For et større rådgivende institut at sikre at informationslagring og deling af information lever op til juridiske krav for håndtering af sensitive data
  • Gennem brugervenlig IT løsning at reducere de administrative omkostninger for entrepriseafregningen af større vejanlæg i DK
  • Løsning til styring af ressourcekapacitet til en række større virksomheder
  • Udvikling af IT produkt for en konsulentvirksomhed at kunne overgå til retail salg

Bo er certificeret Sociocratic Facilitator. Han har med mere end 20 års erfaring som konsulent deltaget og arbejdet med organisationsstyring og ledelse i et stort antal virksomheder.

Desuden som ejer og stiftende partner i sin tidligere virksomhed - med et voksende antal medarbejdere - at opleve udfordringerne ved ledelse på sin egen krop.

Kompetenceområder:

  • IT udvikling
  • Knowledge Management
  • Projekt- og Porteføljestyring
  • Kommunikationsstrategi