Selvorganisering og selvledelse

Ideen om den selvorganiserede og selvledede organisation er ikke ny.

Men igennem de senere år er en række metoder nu så gennemarbejdede og afprøvede i både små, mellemstore og større organisationer, hvorfor det at tiltræde selvorganisering og selvledelse kan betragtes som enhver anden læring, du har tilført din organisation.

Selvorganisering og selvledelse er blevet påtrængende fordi den traditionelle hierarkiske opbygning vi opererer med for organisationen ikke er tidssvarende.

Med de kortere og kortere tidshorisonter vi oplever markedet sætter for organisationers bevægelsesmønster, skal der sammen med ansvar også uddelegeres myndighed.

Med selvorganisering og selvledelse bliver "hvad" vigtigere end "hvem". Modsat hierarkiet hvor ansvar og myndighed for opgaverne tildeles den enkelte, bliver ansvar og myndighed ført ud til alle medarbejdere i henhold til nøje definerede spilleregler.

Det gælder både på det operationelle og på det styringsmæssige plan.

Engagementet hos medarbejderne flytter i højere grad ud i "formål".

Indførelsen af selvorganisering og selvledelse kan sammenlignes med det at lære en ny dans. Det tager tid, og forskellige organisationer og medarbejdere er forskelligt disponerede for at tilegne sig den ændrede måde at gennemføre beslutninger på.