Big bang eller Pilot?

Big bang

Denne tilgang er typisk egnet til start-up virksomheden. Små organisationer er nemlig karakteriseret ved endnu ikke at have opbygget et bureaukrati i form af et formaliseret ledelseslag og ved at have en høj grad af transparens og lav magtdistance. Der er derfor her gode forudsætninger for at tage selvorganisering og selvledelse til sig som den første måde at organisere sig på. For nogle organisationer kan selvorganisering og selvledelse være en forudsætning for deres forretningsmodel!

Pilot

Mellemstore og større organisationer er ofte karakteriseret ved mange ledelseslag, indarbejdede arbejdsprocesser, mange sociale systemer, kulturer og subkulturer.

Implementeringen af selvorganisering og selvledelse vil her blive en proces i sig selv.

Pontibus tilbyder en produktpakke målrettet en undersøgende form for implementering af selvorganisering og selvledelse.

Vi udformer naturligvis en pakke der matcher jeres behov, men som eksempel kunne en plan se ud som følger:

 1. Analysen af fordele og omkostninger
  • Vi gennemfører en måling af jeres organisations parathed til selvorganisering og selvledelse gennem egnede værktøjer
 2. Handlingsplanen
  • Fra en betragtning om jeres organisations modenhed til implementering af selvorganisering og selvledelse, hvilke handlinger kræves for at opnå det ønskede
 3. Eksekvering
  • Pontibus hjælper gennem sit netværk med at sammensætte de teams og leverandører, der understøtter handlingsplanen
 4. Opsummering af målene
  • Analysen fra fase 1 gentages

Kom-igang-møde

Pontibus tilbyder en uforpligtende workshop hvor vi gennemgår principperne for at overgå til selvorganisering og selvledelse.