Måling af resultater

Pontibus anvender analyseværktøjer, der er målrettet metoderne for selvorganisering og selvledelse.

Vi måler bl.a. for at:

  • Synliggøre fordelene - håndgribelige og/eller uhåndgribelige - ved at indføre selvorganisering og selvledelse
  • Danne basis for en ROI for indsatsen fra Pontibus og andre leverandører, der bliver engageret i transformationen til selvorganisering og selvledelse
  • Udvælge indsatsområder ud fra f.eks. strategiske kriterier
  • Løbende kunne kommunikere transformationen